Historia


Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Ala i As” rozpoczęło swoją działalność 7 czerwca 2009 roku.

Naszym celem jest pomoc potrzebującym głównie poprzez: wsparcie finansowe leczenia i kosztów rehabilitacji chorych dzieci i dorosłych, realizację projektów dla dzieci i dorosłych, dofinansowanie zakupu przyborów szkolnych i mundurków, wycieczek szkolnych i wyjazdów edukacyjnych, dopłaty do konkursów i zawodów sportowych.

Przez dziewięć lat naszej aktywności zrealizowaliśmy wiele projektów unijnych, m.in. "Nauka - lubię to", "Inwestycja w przyszłość", "Droga do sukcesu".

Nasze Stowarzyszenie jest również laureatem konkursu Zachodniopomorskie Magnolie EFS.

Ponadto dzięki zaangażowaniu członków naszego Stowarzyszenia oraz mocnym wsparciu społeczności lokalnej udaje nam się organizować koncerty charytatywne, pikniki i festyny rodzinne, kwesty na rzecz potrzbujących i sztandarową imprezę, która na stałe została wpisana do kalendarza, loterię fantową. 

Całkowity dochód z loterii fantowej i darowizn z tytułu 1% podatku zostaje przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.